Udskriv

25-09-2019 Miljøvurdering af Ressource- og Affaldsplanen 2020–2025

Tårnby Kommune sender miljørapport til forslag til Ressource- og Affaldsplanen i offentlig høring til og med d. 20. november 2019

Miljøvurderingen af Ressource- og Affaldsplanen gennemføres til sikring af et højt miljøbeskyttelsesniveau og til at bidrage til integrationen af miljøhensyn og fremme en bæredygtig udvikling under udarbejdelsen og vedtagelsen af planen. 

Som et led i miljøvurderingen af Ressource- og Affaldsplanen sendes miljørapport til forslag til Ressource- og Affaldsplanen nu i høring hos berørte myndigheder og offentligheden.

Ressource- og Affaldsplanen sætter rammerne for Tårnby Kommunes fremtidige arbejde på affaldsområdet. Tårnby Kommune fokuserer i Ressource og Affaldsplanen 2020-2025 på at sikre en god og stabil drift, og på at løfte samarbejdet mellem kommune, renovatør og borger. Miljørapporten viser at Ressource- og Affaldsplanen 2020 - 2025 ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljørapport findes her

Ressource- og Affaldsplanen er også i høring til og med d. 25. oktober og findes som Hovedrapport kan ses her og en Bilagsrapport kan ses her.

Tårnby Kommune indbyder alle interesserede til at komme med deres kommentarer via Digital Post (kræver NemID) eller - såfremt kommentaren IKKE indeholder personfølsomme oplysninger - på mailadressen miljo@taarnby.dk mærket "Miljøvurdering - Affaldsplan". Alternativt kan kommentarer indsendes via post til Teknisk Forvaltning, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

Kommentarer skal indsendes til kommunen senest 20. november 2019.

Har du spørgsmål til miljøvurderingen af planen kan Betina Lohse Hansen kontaktes via Digital Post (kræver NemID) eller - såfremt spørgsmålet IKKE indeholder personfølsomme oplysninger - på mailadressen miljo@taarnby.dk eller på telefon 3247 1522.

×

Cookie info