Udskriv

21-02-2019 Københavns Lufthavne A/S (CPH) – Høring af miljøgodkendelse til støjvold D og støjvold E efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33

Tårnby Kommune har som myndighed afgjort, at Københavns Lufthavne A/S (CPH), Lufthavnsboulevarden 6, 2770 får en miljøgodkendelse til etablering af støjvold D og støjvold E.

Miljøgodkendelsen bliver givet efter Miljøstyrelsens standardvilkår for støjvolde, suppleret med vilkår for støj og jord.

Udkast til miljøgodkendelsen kan ses her

Hvis du har bemærkninger til miljøgodkendelse til støjvold D og støjvold E, skal de sendes til Tårnby Kommune gerne på e-mail: miljo@taarnby.dk senest den 07-03-2019 kl 12.

Politisk behandling

Støjvold D er placeret i Tårnby Kommune, og støjvold E er placeret i Dragør Kommune. Tårnby Kommune er miljømyndighed i Dragør Kommune iht. en samarbejdsaftale.
Politikerne i Tårnby Kommune vil have forelagt miljøgodkendelsen, inden den meddeles.
Politikerne i Dragør Kommune vil ikke have forelagt miljøgodkendelsen, da den følger gældende lovgivning og vejledninger.

Planmyndighederne afgør, om placering af støjvoldene overholder lokalplanen

Planmyndigheden i Tårnby Kommune skal afgøre, om placeringen af støjvold D overholder lokalplanen. Planmyndigheden i Dragør Kommune skal afgøre, om placeringen af støjvold E overholder lokalplanen. Det betyder, at afgørelsen om miljøgodkendelse ikke tager stilling til, om placeringen af støjvold D og støjvold E overholder lokalplanen.

Der er udarbejdet en afgørelse på VVM-screening for etablering af støjvold D og støjvold E, den er i høring hos relevante myndigheder. Afgørelsen på VVM-vurderingen falder samtidig med miljøgodkendelsen meddeles.

Den endelige godkendelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens Digitale Miljøadministration (DMA) senest 4 måneder efter tilladelsen er givet.

×

Cookie info