Udskriv

18-07-2019 Afgørelse om, at skatebane ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Økonomiudvalget har på mødet d. 17. juli 2019 godkendt VVM-afgørelsen for skatebane i Tårnby Kommune

Der er ansøgt om at opføre en skaterbane i Byparken. Skaterbanen er derfor screenet i henhold til loven om miljøvurdering, og det er fundet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Du har mulighed for at indgive klage eller kommentarer til afgørelsen, som du kan læse om herunder.
Klagefristen er 4 uger fra i dag - dvs. indtil fredag den 16. august 2019.

Miljøvurdering af skaterbane - lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, skal myndigheden gennemføre en screening af projekter, der er opført på bilag 2 punkt 10b til vurdering af om projektet vurderes at have en væsentlig miljømæssig negativ indvirkning.

Link til lov om miljøvurdering ses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447

Det er fundet, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger.
Afgørelsen om ingen miljøvurdering kan ses her

 

×

Cookie info