Udskriv

05-12-2019 Afgørelse om at parkeringshus ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Der er ansøgt om at opføre et parkeringshus langs Lufthavnsboulevarden på Københavns Lufthavns areal. Parkeringshuset er derfor screenet i henhold til loven om miljøvurdering og det er fundet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøvurdering af parkeringshus - lovgrundlag

 

Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (vvm) § 21, skal myndigheden gennemføre en screening af projekter, der er opført på bilag 2 punkt 10b til vurdering af om projektet vurderes at have en væsentlig miljømæssig negativ indvirkning.

Lov om miljøvurdering kan ses her:

Det er fundet, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger. Afgørelsen om ingen miljøvurdering kan ses her.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. torsdag d. 2. januar 2020.

×

Cookie info