Udskriv

05-11-2019 Udkast til §16b miljøtilladelse efter husdyrbrugsloven miljøtilladelse til hestehold på Nøragersmindevej 3, 2791 Dragør

Tårnby Kommune har udarbejdet et udkast til miljøtilladelse til Amagerlands Rideskole i henhold til §16b i Husdyrbrugsloven.

Du kan se udkastet her.

Eventuelle høringssvar skal være Tårnby Kommune i hænde senest den 19.11.2019  og anbefales sendt som digital post via dette link (kræver NemID).

×

Cookie info