Udskriv

31-08-18 Miljøgodkendelse af Vestamager Svømmehal

Høring af berørte parter i forbindelse med Miljøgodkendelse af Vestamager Svømmehal, Ugandavej 91, 2770 Kastrup.

Tårnby Kommune skal påbegynde anlæggelse af en ny svømmehal ved Vestamager Idrætsanlæg. I den forbindelse er der udarbejdet en miljøgodkendelse til Vestamager Svømmehal i henhold til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, Nr. 918 af 27. juni 2016.

Høring
Høringsperioden er på 4 uger og løber fra den 31. august 2018 til og med den 28. september 2018. Hvis der er bemærkninger til miljøgodkendelsen, sendes disse enten som digital post via dette link (kræver NemID) eller til:

Tårnby Kommune: Plan, Byg og Miljø
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Att. Lene Olesen
Tlf. 3247 1505

Miljøgodkendelsen kan ses her 

×

Cookie info