Udskriv

28-05-2018 Høring af berørte parter i forbindelse med Projektforslag fra Tårnbyforsyning - Fjernkøling

Tårnyforsyning har fremsendt et projektforslag for etablering af et varmepumpebaseret varmeproduktionsanlæg med udnyttelse af fjernkøling.

Projektforslaget med en varmepumpe, der producerer varme fra spildevand og fjernkøling i området omkring Scanport, vil være et skridt på vejen til at leve op til anbefalingerne i Energikommissionens rapport fra 24. april 2017. Anlægget vil levere varme til fjernvarmen med fleksibel produktion, der optimeres ved hjælp af kølelageret i forhold til elpriserne og værdien af varmen. Anlægget vil bidrage til at udnytte og integrere den fluktuerende vindenergi og optimere køleproduktionen i Tårnby.

Det er fordelagtigt, at de virksomheder, som etablerer sig i Scanport samarbejder med Tårnbyforsyning om at udnytte fælles anlæg til køling, hvorved det bliver muligt at opnå synergi mellem varme- og elforsyningen samt spildevandshåndteringen. Dermed optimeres og reduceres energiforbruget til produktion af køling.

Du kan se Teknik- og Miljøudvalgets behandling af projektforslaget her

Projektforslag spildevandsvarmepumpe og fjernkøling i Tårnby
Beregninger

I medfør af § 25 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal projektforslaget sendes i høring inden en endelig godkendelse kan meddeles.

Etablering af anlægget vil kræve udarbejdelse af et nyt plangrundlag, hvilket vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.

Økonomi

Projektforslagets samfundsøkonomiske gevinst er ved den fulde udbygning beregnet til 103 mio.kr, og den interne forrentning er 58%. Hvis udviklingen stopper efter fase 1, er gevinsten beregnet til 60 mio.kr, og den interne rente er 27%. Du kan se mere om samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger i det vedlagte projektforslag.

Høring

Høringsperioden er på 4 uger og løber fra d. 28. maj til d. 25. juni 2018. Bemærkninger til projektforslaget kan sendes til:
Tårnby Kommune: Plan, Byg og Miljø
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Att. Mads Skov Lehmann
Tlf. 32 47 15 30

Email: mst.tf@taarnby.dk (vær opmæksom på, at denne mail ikke er en sikker kanal. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger, som f.eks. CPR-numre, skal du i stedet bruge linket til sikker post nedenfor).

Send sikker post til planafdelingen (kræver NemID)

×

Cookie info