Udskriv

21-02-18 Konvertering til fjernvarme for DSB Klargøringscenter Kastrup

Høring af berørte parter i forbindelse med Projektforslag fra DSB Vedligehold A/S. DSB Klargøringscenter Kastrup ønsker at blive tilsluttet TÅRNBYFORSYNING Varme A/S og samtidig nedlægge deres egenproduktion af varme og el.

Tårnby Kommune har i august 2017 modtaget Projektforslag Konvertering til fjernvarme for DSB Klargøringscenter Kastrup. Kommunalbestyrelsen har d. 31. oktober 2017 taget principiel beslutning om at forsætte sagsbehandlingen af projektforslaget. Efter mindre rettelser vurderer Tårnby Kommune at projektforslaget opfylder Varmeforsyningslovens bestemmelser.

Du kan se Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget her

I medfør af § 25 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal projektforslaget sendes i høring hos berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal give areal eller pålægges servitut med henblik på at fremkomme med eventuelle bemærkninger, inden en endelig godkendelse kan meddeles.
Kopi af projektforslaget er derfor fremsendt til høring hos:
• Københavns Lufthavne
• Øresundsforbindelsen
• CTR
• HMN Naturgas Holding
• HMN Naturgas
• TÅRNBYFORSYNING VARME
• DSB
• DSB VEDLIGEHOLD
• DSB EJENDOMSUDVIKLING

Projektforslaget

Projektforslaget omfatter kun DSB's klargøringscenter og kan opdeles i to dele. Etablering af fjernvarmestik og en ombygning inde i DSB's varmecentral.

DSB's Klargøringscenter på Kystvejen er placeret tæt på spidslastcentralen KLC2, som er forbundet med Tårnbyforsyning 's øvrige fjernvarmenet med en hoveddistributionsledning. Det gør en tilslutning til Tårnbys fjernvarmenet muligt. Traceet af fjernvarmeledningen og indføring af stikledningen til DSB's Klargøringscenter kan lægges både nord og syd for KLC2. Tårnbyforsyning har ikke undersøgt detaljerne omkring traceet.
I DSB's varmecentral fjernes motoranlægget og gaskedlen, og der opsættes en varmeveksler til varmeoverførsel mellem fjernvarmen og DSB's interne varmesystem.

Du kan se projektforslaget her

Økonomi

Projektforslaget viser både positiv samfunds- og selskabsøkonomi.

Høring

Høringsperioden er på 4 uger og løber fra d. 21. februar til og med d. 21. marts 2018. Hvis der er bemærkninger til projektforslaget sendes disse enten som digital post via dette link   (kræver NemID) eller til:

Tårnby Kommune: Plan, Byg og Miljø
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Att. Mads Skov Lehmann
Tlf.: 32 47 15 30

×

Cookie info