Udskriv

Tårnby Kommunes Miljøtilsynsplan 2018 til 2021

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018 -2021

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018 - 2021 er i høring. Den er en opdatering af den gældende Miljøtilsynsplan 2013 - 2017. Eventuelle bemærkninger til udkastet kan sendes elektronisk til kommunen på miljo@taarnby.dk Bemærkningerne skal sendes senest tirsdag den 19. december 2017.
 
Miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. Nr. 866 af 23. juni 2017) stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug m.v. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år. Inden planen stilles til rådighed for offentligheden, skal offentligheden have mulighed for at kommentere udkast til miljøtilsynsplan inden for en frist på 4 uger. Tilsynsplanen indeholder endvidere en liste over de virksomheder, der er omfattet af EU´s Direktiv om industrielle emissioner - IE-direktivet. Virksomhedslisten indeholder blandt andet oplysninger om hvilken listebetegnelse, som virksomheden er placeret under i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012).

Miljøtilsynsplanen 2018 - 2021 kan ses her.

×

Cookie info