Udskriv

23-05-2016 Accept af sikkerhedsdokument

Accept af sikkerhedsdokument – Brændstoflageret, Københavns Lufthavn I/S, Københavns Lufthavn 1, 2770 Kastrup, CVR. nr. 24247910, P-nr. 1002304338.

Brændstoflageret, Københavns Lufthavn I/S, Københavns Lufthavn, er omfattet af Miljøministeriets Risikobekendtgørelse § 1 stk. 2 pkt. 2a (kolonne 2). Virksomheden har derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument i overensstemmelse med § 4 og bilag 3 i nævnte bekendtgørelse.

Grundlag for afgørelsen om accept af sikkerhedsdokument

Teknisk Forvaltning har baseret sin godkendelse på Brændstoflagerets sikkerhedsdokument version 3 med bilag af den 21. december 2015. Formålet med sikkerhedsdokumentet er at dokumentere, at Brændstoflageret, Københavns Lufthavn I/S har et højt beskyttelsesniveau for mennesker i og udenfor virksomheden, samt beskrive hvordan dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil blive opretholdt i fremtiden.

Sikkerhedsdokumentet er gennemgået og vurderet på møde mellem de involverede risikomyndigheder:
• Arbejdstilsynet
• Tårnby Brandvæsen
• Københavns Politi
• CPH Security
• Trafikstyrelsen
• Tårnby Kommune - Plan, By og Miljø

Endvidere er der afholdt et fællemøde mellem risikomyndighederne og virksomheden, og virksomheden har på grundlag af myndighedernes gennemgang foretaget de ønskede justeringer og forbedringer i forhold til procedurer, der vedrører risikoforhold.

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Med henvisning til Risikobekendtgørelsens § 3 stk. 2 meddeler Teknisk Forvaltning accept af virksomhedens sikkerhedsdokument

Tårnby Kommunes acceptskrivelse kan ses her.

×

Cookie info