Udskriv

17-02-16 Maglebylille - §33-tilladelse og VVM-vurdering

Tårnby Kommune har givet tilladelse efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde af TCR Denmark A/S ´s værkstedsbygning i Maglebylille teknikområde i Københavns Lufthavn inden der er givet Miljøgodkendelse. Kommunen har endvidere truffet afgørelse om at etableringen af værkstedsbygningen er omfattet af gældende VVM-redegørelse for Københavns Lufthavn fra 1996.

 

Se afgørelserne samt klagevejledning her

×

Cookie info