Udskriv

15-12-16 Tilladelse til nyttiggørelse af jord som affald i opbygningen af Bøjlevej

Tårnby Kommune har meddelt tilladelse til nyttiggørelse af jord som affald i opbygningen af Bøjlevej i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen.

Klageportalen findes på  borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.

Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

 

Bøjlevej - Miljøgodkendelse

×

Cookie info