Udskriv

15-12-16 VVM-screening - Nyttiggørelse af jord som affald i opbygningen af Bøjlevej

Tårnby Kommune har afgjort, at nyttiggørelse af jord som affald i opbygningen af Bøjlevej ikke er omfattet af en særlig vurdering på miljøet (VVM)

Tårnby Kommune vurderer i VVM-screening, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen.

Klageportalen findes på  borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.

Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. 

 

Afgørelse ikke VVM-pligt til etablering af Bøjlevej

Skema til brug for screening _VVM-pligt

VVM anmeldeskema - Bøjlevej vejprojekt

×

Cookie info