Udskriv

07-10-16 - 04-11-16 VVM etablering af ny kunstgræsbane ved Tårnby Stadion

Tårnby Kommune har afgjort, at etablering af ny kunstgræsbane ved Tårnby Stadion ikke er omfattet af en særlig vurdering på miljøet (VVM).

Kommunen vurderer i VVM-screening, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen for så vidt angår retlige spørgsmål.

 

Klageportalen findes på borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.

Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. 

 

Læs afgørelsen her

VVM-anmeldelse

VVM-screening

×

Cookie info