Udskriv

17-06-15 Forslag til risikostyringsplan 2014 risikoområde Køge Bugt i Tårnby Kommune

Endelig udpegning af risikoområder

Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt

Områderne langs Køge Bugt og Sydamager er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år.

Forslag til risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt 2014 kan ses her

×

Cookie info