Udskriv

14-12-15 Orientering ifm. ansøgning om landzonetilladelse til reetablering af læskur på Kalvebod Fælled - Koklapperne

Naturstyrelsen har fremsendt en ansøgning om landzonetilladelse til reetablering af et læskur til heste, som nedbrændte i april.

Naturstyrelsen ønsker at bygge et læskur på 9 X 18,9 m og med et 4,25 m højt saddeltag. Taget vil blive beklædt med ikke-reflekterende eternit bølgeplader. Bygningen kommer til at fremstå med samme tilsnit som de andre læskure på Kalvebod Fælled.

Etableringen af læskur kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1, da placeringen ikke er udpeget i den gældende Plejeplan for delområde 2, 3 og 4 på Vestamager 2010-2014.

Tårnby Kommune forventer at behandle sagen på førstkommende møde i Bygge- og Ejendomsudvalget.
I henhold til planloven 35 stk. 4 har du som nabo til de berørte arealer mulighed for at fremkomme med bemærkninger, før der træffes endelig beslutning i sagen. Har du bemærkninger, skal de fremsendes til Teknisk Forvaltning senest d. 14. december 2015.

Se dokumenter:

Bilag 1 - Tegninger af læskur

Bilag 2 - Placering af læskur

×

Cookie info