Udskriv

10-04-15 Orientering om lovliggørende dispensation fra lokalplan 69 til om- og tilbygning af husmandsbrug på Skelgårdsstræde 9.

Bygge- og ejendomsudvalget har d. 17.03.2015 besluttet at give lovliggørende tilladelse efter lokalplanens §§ 8.2 og 9.1 til at nedrive, ombygge, tilbygge og istandsætte et stuehus på Skelgårdsstræde 9, samt dispensation fra § 9.3 til at ændre nogle af husets døre og vinduer.

På baggrund af en konkret skønsmæssig vurdering har udvalget besluttet at give tilladelse til at nedrive en tilbygning på 21 m2 og forlænge stuehuset 4,7 m mod nordøst for at sammenbygge det med en eksisterende stald.

Den nye tilbygning udgør 49 m2 og det udbyggede hus udgør 205 m2.

Tilladelsen indebærer også dispensation til følgende udvendige ændringer:

  • ombytning af plads mellem stuevindue og terrassedør i sydvestgavl, samt udskiftning af udslidt terrassedør med ny tofløjet terrassedør, opdelt i rudeformater,
  • åbning af (ny) tofløjet hoveddør med fyldninger i tilbygningens sydøstfacade (mod Skelgårdsstræde),
  • blænding af ovenlysvinduer og åbning af tre støbejernstagvinduer i sydøstfacade,
  • blænding af 2 vinduer og dør i nordvestfacaden (havesiden) og flytning/åbning af tilsvarende 3 vinduer og dør til ny placering,
  • opsætning af tre tagkviste i nordvestfacade.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Teknisk Forvaltning, så vi har dem senest fredag d. 10.04.2015, kl. 13:30

Her kan du læse:

Lokalplan 69

Tidligere godkendte tegninger.

×

Cookie info