Udskriv

29-09-14 Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33

Tårnby Kommune har som myndighed afgjort, at der kan gives en miljøgodkendelse til etablering af et Hjulværksted placeret i SAS centrallagerbygning på Kystvejen 2.

 Miljøgodkendelsen kan ses her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med personlig, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede foreninger og organisationer. Eventuel klage bedes så vidt muligt sendt elektronisk til TF@taarnby.dk eller sendes til Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup senest den 29. september 2014 kl. 15.00. Tårnby Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

×

Cookie info