Udskriv

26-03-14 Vestamagercenter

Naboorientering af ansøgning om dispensation fra Lokalplan 63.2

Tårnby Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 63.2 til 2 skiltepyloner i forbindelse med projekt for udvidelse af VestAmager Centret.

Se høringsbrev, ansøgning og ansøgningsmateriale herunder:

Ansøgning

Facader

Skilteopstalt

Orienteringsbrev

Situationsplan

Illustration: før og efter

Dispensationsansøgningen forventes behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den 13. maj 2014. Du har mulighed for at meddele os dine eventuelle bemærkninger inden sagen behandles. Bemærkninger kan sendes til kommunen@taarnby.dk, senest den 10. april 2014, kl. 15.15. 

×

Cookie info