Udskriv

15-05-14 Orientering om dispensationsansøgning til ny boligbebyggelse på Alleen 82

Tårnby Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra Lokalplan 33, §§ 5.2 og 5.6 til opførsel af ny etageboligbebyggelse på Alleen 82.

15.05.2014

Ansøger ønsker dispensation fra lokalplanens bestemmelse § 5.2 til at opføre isolerede pulterrum på terræn udenfor byggefelt i et område udlagt til fælles opholdsareal samt fra lokalplanens bestemmelse § 5.6 til at opføre trappebygning med en dybde på 2,45 m fra hovedbygningen, hvilket er større end 1,5 m som er tilladt.

Tårnby Kommunalbestyrelses Bygge- og Ejendomsudvalg har på sit møde den 13. maj 2014 besluttet at se positivt på ansøgningen.

Bemærkninger til ansøgningen kan gives til Tårnby Kommune, så de er modtaget senest mandag den 2. juni 2014, kl. 15:15.

Lokalplan 33 kan ses her.

 

1 - Sitiuationsplan se her.

2 - Princip for bygningsudformning se her.

3 - Planløsning se her.

Dispensation for lokalplan 33 se her.

×

Cookie info