Udskriv

10-06-14 Forslag til lokalplan KLK 2014 for parkering i Lufthavnens Østområde

Forslag til lokalplan KLK 2014 for parkering i Lufthavnens Østområde

Forslag til lokalplan KLK 2014 for parkering i Østområdet med tilhørende miljørapport er fremlagt i offentlig høring. Høringsperioden løber fra 10. juni til 5. august 2014 begge dage inklusive.

Se forslaget til Lokalplan KLK 2014 med tilhørende miljørapport her

Planens formål er at muliggøre, at den eksisterende midlertidige parkering på P15 og P17 til lufthavnens passagerer og ansatte kan fastholdes. Dette skalmedvirke til at sikre den fornødne parkeringskapacitet i lufthavnen. Lokalplanen supplerer bestemmelserne i 'Lokalplan og kommuneplantillæg for Københavns Lufthavn i Kastrup' april 1997, da anvendelsen af området til parkering ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Plangrundlaget skal derfor ændres, hvis området fortsat skal kunne anvendes til parkering, når de midlertidige tilladelser udløber.

Lokalplanforslaget ledsages af en miljørapport, idet der i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse blev truffet afgørelse om, at der skulle gennemføres en miljøvurdering af planen efter miljøvurderingslovens § 3.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at lokalplanens indhold ikke udnyttes, før den er endeligt vedtaget. Da parkeringsanlæggene allerede er i drift kan dette fortsætte som en fortsat lovlig anvendelse på midlertidige vilkår, mens planens øvrige muligheder for bebyggelse og udnyttelse ikke kan udnyttes før planen er endeligt vedtaget.

Efter høringsfristens udløb kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt:

  • dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
  • der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
  • der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

     

Du kan fremsende indsigelser eller bemærkninger til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk. Disse skal være kommunen i hænde senest 5. august 2014.

 

×

Cookie info