Udskriv

19.03.13 Forslag til Støjhandlingsplan 2013 - 2018

støj

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 19. marts 2013 vedtaget at sende forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018 i offentlig høring.

Støjhandlingsplanen omfatter støj fra veje og er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af støjbelastede boliger og personer i Tårnby Kommune. Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

 

Forslaget er fremlagt i høring i 8 uger i perioden fra den 21. marts 2013 til den 15. maj 2013, begge dage inklusive.

Eventuelle bemærkninger og forslag til støjhandlingsplanen skal være Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning i hænde senest den 15. maj 2013.

Bemærkninger og indsigelser kan sendes som e-post til: kommunen@taarnby.dk eller med post til Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2270 Kastrup.

Se støjhandlingsplanen her.

Se støjkort på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Herudover kan forslaget til støjhandlingsplanen ses i den normale åbningstid på Tårnby Rådhus i Teknisk Forvaltnings ekspedition.

×

Cookie info