Udskriv

16.04.13 Meddelelse af zonetilladelse til personaleparkeringsplads ved Naturcenter Vestamager

Trampesti fra Naturskolen

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 16. april 2013 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Lov om planlægning § 35 stk. 1 til anlæg af personaleparkeringsplads ved Naturcenter Vestamager.

P-pladsen indgår i Plejeplan for Vestamager 2010-2014.

Læs ansøgning her.

Se tegning af p-pladsen her.

Læs afgørelsen her.

Afgørelsen kan inden 4 uger dvs. fra den 8. juli 2013 frem til den 4. august 2013 påklages.

Se klagevejledning her.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jævnfør Lov om planlægning § 60.

×

Cookie info