Udskriv

06.09.13 Partshøring – vejlukning Knarreborgvej/Kanadavej

Kort over lukning af Knarreborgvej

Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra Københavns Kommune vedr. ansøgning om vejlukning ved overgangen fra Knarreborgvej i Tårnby til Kanadavej i København.

Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra Københavns Kommune vedr. ansøgning om vejlukning ved overgangen fra Knarreborgvej i Tårnby til Kanadavej i København. Dette ønske kommer fra en stor gruppe grundejere på tværs af grundejerforeningerne i området samt fra Tårnby grundejerforeningernes medlemmer, der bor på Knarreborgvej. Vejen ønskes lukket for biler og tunge køretøjer, hvorfor det stadig vil være muligt for cyklister, knallerter og gående at passere.

På baggrund af dette ønske har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at partshøre borgerne på Knarreborgvej samt borgerne i omkring liggende områder, som bliver berørt af en evt. lukning.

Det skal gøres opmærksom på, at en lukning af vejen vil formentlig betyde, at vejen nedgraderes til privat fællesvej, i så fald vil det være de tilgrænsende grundejere som er forpligtet til at holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold færdslens art og omfang (Privatvejsloven § 44).

Hvis De bliver berørt af lukningen, og De har bemærkninger i forhold lukningen, skal disse være Tårnby Kommune i hænde inden 4 oktober 2013.

Eventuelle bemærkninger tages i betragtning inden en endelig afgørelse træffes af Teknik- og Miljøudvalget.

×

Cookie info