Udskriv

05.07.13 Ophævelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde

Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelse af 5. juli 2013 ophævet Tårnby Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer i forbindelse med forslaget til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde.

Baggrunden for ophævelsen af kommunens afgørelse er en vurdering af at kommunens screening forud for beslutningen ikke har været fyldestgørende. Sagen er derfor hjemvist til fornyet behandling.

I og med at en afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bekendtgøres offentligt før den endelige vedtagelse af lokalplanen, har nævnets afgørelse den konsekvens, at Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves.

 Sagen bliver nu genbehandlet, hvorefter vurderingen af om lokalplanforslaget forudsætter en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven bliver forelagt Bygge- og Ejendomsudvalget til beslutning. Herefter skal denne beslutning offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Først herefter kan Kommunalbestyrelsen vedtage lokalplanen endeligt.

×

Cookie info