Udskriv

03.07.13 Miljøtilsynsplan 2013 -2017

Økonomiudvalget har den 3. juli 2013 besluttet at sende udkast til Miljøtilsynsplan i høring. Eventuelle bemærkninger til udkastet kan sendes elektronisk til kommunen på kommunen@taarnby.dk Bemærkningerne skal sendes senest torsdag den 1. august 2013.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 497 af 15/05/13) stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug m.v. Inden planen stilles til rådighed for offentligheden, skal offentligheden have mulighed for at kommentere udkast til miljøtilsynsplan inden for en frist på 4 uger. Tilsynsplanen indeholder endvidere en liste over de virksomheder, der er omfattet af EU´s Direktiv om industrielle emissioner - IE-direktivet. Virksomhedslisten indeholder blandt andet oplysninger om hvilken listebetegnelse virksomheden er placeret under i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012).

Vises her.

×

Cookie info