Udskriv

26.11.12 Offentliggørelse af VVM-afgørelse - Udvidelse af de-icing platform alfa i Københavns Lufthavne A/S

Tårnby Kommune har som VVM-myndighed i henhold til bestemmelserne i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) meddelt, at udvidelse af de-icing platform alfa i Københavns Lufthavne A/S ikke udløser VVM-pligt.

×

Cookie info