Udskriv

26.03.12 Meddelelse af landzonetilladelse til læskur til får på Vestamager

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. marts 2012 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Lov om Planlægning § 35 stk. 1 til et læskur til får på Vestamager.

Læskuret indgår i Plejeplan for Vestamager 2010-2014. Se ansøgning her.

Se tegning af læskur her.

Afgørelsen kan inden 4 uger dvs. fra den 26. marts 2012 frem til den 23. april 2012 påklages.

Se klagevejledning her.

Tilladelsen må jævnfør Lov om planlægning § 60 ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. 

×

Cookie info