Udskriv

16.05.12 Nabohøring af ansøgning om dispensation fra Lokalplan 102

Tårnby Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 102 i forbindelse med projekt for opførelse af 26 etageboliger på Ved Stationen 26 og 28.

Se høringsbrev, ansøgning, ansøgningsmateriale og forvaltningens bemærkninger herunder:

Høringsbrev

Dispensationsansøgning

A1-01 - Situationsplan

A1-02 - Byggefelter indlagt

A1-03 - Kælderplan

A1-04 - Indretning 1

A1-05 - Facader

Landmålerrids

3D-billeder

Forvaltningens bemærkninger

Dispensationsansøgningen forventes behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den 12. juni 2012. Du har mulighed for at meddele os dine eventuelle bemærkninger inden sagen behandles. Bemærkninger kan sendes til jkn.tf@taarnby.dk, senest den 1. juni 2012.

×

Cookie info