Udskriv

12.07.12 Orientering vedr. ansøgning om Landzonetilladelse til anlæg af personaleparkering ved Naturcenter Vestamager

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse, jfr. Planlovens § 35, til anlæg af en parkeringsplads umiddelbart nord for Naturcenter Vestamager, på ejendom Matr. Nr. 1a. Koklapperne, Tårnby.

Parkeringspladsen kræver desuden tilladelse efter lokalplan 77 § 5.2 der bestemmer at "Parkering skal ske på den eksisterende parkeringsplads på Finderupvej og langs med Kanalvej. Hvis der opstår et yderligere behov for parkeringspladser, skal disse etableres i området efter Kommunalbestyrelses nærmere anvisning".

Ansøger begrunder ansøgningen med en forøgelse af antallet af ansatte og personer med arbejdsrelateret kørsel til Naturcentret. Dette gør at den eksisterende parkeringsplads ikke længere dækker det daglige parkeringsbehov og skaber en rodet og utryg sammenblanding af kørsel og legende børn.

Ansøgningen kan ses her.

Plejeplan for Vestamager kan ses her.

Skitse af P. Pladsen på Vestamager kan ses her

Du har mulighed for at meddele os dine eventuelle bemærkninger inden sagen behandles. Bemærkninger kan sendes til  kommunen@taarnby.dk, senest den 14. september 2012.


Landzonetilladelsen forventes behandlet på Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet den 9. oktober 2012.

×

Cookie info