Udskriv

02.05.12 Planstrategi 2011 Fastholdes

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. april 2012 besluttet, at der ikke sker ændringer i planstrategi 2011 for Tårnby Kommune på baggrund af de indkomne bemærkninger i offentlighedsfasen.

Planstrategien kan ses her.

Planstrategien har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 20. december 2011 til 14. februar 2012. Kommunen har modtaget fire høringssvar i perioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planstrategien, men flere idéer og forslag vil blive behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan.

Forslag til en ny kommuneplan forventes offentliggjort i 2013.

×

Cookie info