Udskriv

15.11.11 Erhvervsområdet ved Amager Strandvej og Skøjtevej

Skøjtevej og Amager Landevej

Indkaldelse af ideer og forslag til den fremtidige udvikling af erhvervsområdet ved Amager Strandvej og Skøjtevej i Kastrup.

Tårnby Kommune oplever ønsker fra investorer for at udvikle det erhvervsområde, der ligger ud til Amager Strandvej/Skøjtevej, som i dag består af større haller, kontorbyggeri, en mindre etageboligbebyggelse og en lille enklave af lave tidligere fiskerhuse. Området har optimal tilgængelighed med under 500 meter til nærmeste metrostation, og tæt på Øresundsforbindelse og lufthavnen.

I Kommuneplan 2006-2015 er området betegnet som rammeområde 1.E03, og støder mod øst op til Amager Strandvej og den gamle skude-havn som igen ligger lige syd for Scanport, mod syd villaerne ved Crilles Tønnesens Alle /Th Phillipsensvej, mod vest af metroen og mod nord af Skøjtevej og et erhvervsområde.

Scanport og området nord for Skøjtevej er begge planlagt til kontor-erhverv, hotel- og kongrescentre jf. Lokalplan 76A og 108. Kastrup øst vil derfor sandsynligvis undergå en markant forandring inden for den nærmeste årrække, og allerede i 2013 åbner det nye Danmarks Akvarium dørene.

Første led i planprocessen er at give mulighed for, at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede kan komme til orde, hvorfor der hermed indkaldes ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c til et kommuneplantillæg, der fastlægger den fremtidige anvendelse af dette område. Efterfølgende skal der udarbejdes en lokalplan for området.

Kommunen ønsker input til hvordan området kan indgå i en sammenhæng med det øvrige Kastrup øst, og nogle spørgsmål kan være:

 

Hvilken anvendelse tror du vil kunne supplere og understøtte den udvikling der allerede er igangsat i Kastrup øst?

Er der virksomheder eller andet, der vil have særlig glæde af den unikke beliggenhed i forhold til tilgængeligheden?

Skal det være byggeri i mindre eller samme skala som det, der er planlagt for i det øvrige nærområde?

Området er belastet af et højt støjniveau fra flytrafik, hvorfor der ikke kan planlægges for nye boliger.

Bekendtgørelsen er fremlagt i 4 uger fra den 15. november 2011 til og med den 13. december 2011

Har du/I forslag og ideer til, hvordan området kan udvikle sig fremover, synspunkter på hvad der bør ske i dette område, eller andre bemærkninger vedrørende kommuneplantillægget, skal disse sendes til:

 

Tårnby Kommune
Teknisk Forvaltning
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

kommunen@taarnby.dk

×

Cookie info