Udskriv

11.01.11 Offentlig bekendtgørelser af landzonetilladelser

Tårnby Kommune, Bygge- og Ejendomsudvalget har den 11. januar 2011 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Lov om planlægning § 35 stk. 1 til, at boligen på ejendommen Tømmerupvej 108 udvides.

Tårnby Kommune, Bygge- og Ejendomsudvalget har den 11. januar 2011 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Lov om planlægning § 35 stk. 1 til, at boligen på ejendommen Tømmerupvej 108 udvides. Boligen udvides fra 180 m² til 410 m² i en eksisterende bygning, der tidligere har været hestestald.

Tårnby Kommune, Bygge- og Ejendomsudvalget har den 11. januar 2011 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Planlovens § 35 til genopførelse af den nedbrændte 146 m² spejderhytte som udvides med 58 m² til i alt 204 m² samt opførelse af 4 stk. indskudte etager (hemse) á 4,5 m² (i alt 18 m²) på ejendommen Ugandavej 179, matr. nr. 1-b, Koklapperne, Tårnby.

For begge tilladelser gælder:

Afgørelsen kan inden 4 uger dvs. fra den 25. januar 2011 frem til den 22. februar 2011 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende natur- og miljøorganisationer. En evt. klage vil have opsættende virkning.

Tilladelsen må jævnfør Lov om planlægning § 60 ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Eventuel klage fremsendes skriftligt til:

Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Eller som e-mail med tydelig angivelse af afsender til: kommunen@taarnby.dk

×

Cookie info