Udskriv

06.09.11 Bålhus - på Vestamager

Meddelelse af Landzonetilladelse til bålhuse på Vestamager.


Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 23. august 2011 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Lov om Planlægning § 35 stk. 1 til fire bålhuse på Vestamager. Bålhusene indgår i Plejeplan for Vestamager 2010-2014.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 23. august 2011 besluttet at meddele landzonetilladelse efter Lov om Planlægning § 35 stk. 1 til fire bålhuse på Vestamager. Bålhusene indgår i Plejeplan for Vestamager 2010-2014.

Afgørelsen kan inden 4 uger dvs. fra den 6. september 2011 frem til den 4. oktober 2011 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende natur- og miljøorganisationer. En evt. klage vil have opsættende virkning.

Tilladelsen må jævnfør Lov om planlægning § 60 ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

 

Eventuel klage fremsendes skriftligt til:

Tårnby Kommune
Teknisk Forvaltning
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

 

Eller som e-mail med tydelig angivelse af afsender til: kommunen@taarnby.dk

×

Cookie info