Udskriv

Hvordan brevstemmer du til Folketingsvalget?

Du kan brevstemme fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag d. 1. juni kl. 16.00.

For at kunne brevstemme er det vigtigt, at du medbringer legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

Du kan brevstemme i enhver kommune i landet. Det vil sige, hvis du er stemmeberettiget i Tårnby Kommune, kan du godt afgive din brevstemme i eksempelvis Københavns Kommune.

I Tårnby Kommune kan du brevstemme på servicecentret:

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup.

Ud over den almindelige åbningstid er der særligt åbent op til valget:

Mandag den 27. maj 2019 kl. 10 - 18
Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10 - 18
Onsdag den 29. maj 2019 kl. 10 - 18

Du kan også brevstemme på bibliotekerne i deres almindelige åbningstid:

Tårnby Hovedbibliotek
Kamillevej 10,
2770 Kastrup

eller

Vestamager Bibliotek
Ugandavej 111,
2770 Kastrup.

Der er fastsat særlige regler om afstemning pr. brev bl.a. for vælgere, der er indlagt på sygehus, plejeinstitutioner m.v., for vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, for vælgere, der opholder sig uden for landets grænser, for vælgere, der er passagerer eller gør tjeneste på skibe i udenrigsfart og for vælgere, der er ansat på danske havanlæg uden for dansk område.

Enhver vælger kan ligesom ved andre valg brevstemme på folkeregistre på Færøerne og i Grønland samt på danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet (ambassader, konsulater m.v.)

×

Cookie info