Få indflydelse

  • Hvis du er fyldt 15 år, kan du stille dit eget borgerforslag eller stemme på et andet. Et borgerforslag skal opnå 500 stemmer før kommunalbestyrelsen diskuterer forslaget.

  • Har du en god idé til, hvordan hverdagen kan blive bedre i dit lokalområde? Så ser vi, om vi kan føre idéen ud i livet.

  • I løbet af april og maj har vi holdt 5 virtuelle borgerinformationsmøder om udvalgte emner i kommunen.

  • Lokale betjente og borgere med på råd, skal sikre trygheden i Tårnby og København.