Få indflydelse

  • Hvis du er fyldt 15 år, kan du stille dit eget borgerforslag eller stemme på et andet. Et borgerforslag skal opnå 1.000 stemmer før kommunalbestyrelsen diskuterer forslaget.

  • Har du en god idé til, hvordan hverdagen kan blive bedre i dit lokalområde? Så ser vi, om vi kan føre idéen ud i livet.

  • Deltag i vores virtuelle borgerinformationsmøder, når vi svarer på spørgsmål om en række udvalgte emner i kommunen.