Udskriv

Valgret hvis du er borger i et andet EU-land og bosat i Danmark

Flag COLOURBOX2986671

Hvis du er statsborger i et andet EU-land med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark d. 26. maj 2019.

Du skal på valgdagen være fyldt 18 år. Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

Du skal optages på Valglisten

For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om, i den kommune hvor du bor, senest tirsdag den 23. april 2019, for at det har virkning til valget i 2019.
Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

Ansøgningsskema med vejledning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Underretningsbrev til EU-borgere med fast bopæl i Danmark, der optages på valglisten efter ansøgning

Du kan læse mere om herboende EU-borgeres valgret på Økonomi og indenrigsministeriets hjemmeside

Hvis du vil slettes fra Valglisten

Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland. Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk ved brug af NemID, se nedenfor.

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. maj 2019, for at det har virkning for valget i 2019

Anmod om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Du kan også anmode om sletning på valglisten til Europa-Parlamentsvalget digitalt via borger.dk ved at benytte din Nem-ID.

Du må kun stemme i ét EU-land

Hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.

×

Cookie info