Udskriv

Park, skov og strand

Park, skov og strand

Tårnby Kommune er på trods af beliggenheden tæt på hovedstaden rig på naturområder.

Tårnby kommune rummer mange grønne områder som byder på varierede naturoplevelser. Der er store beskyttede naturområder som Vestamager, Kongelunden, Saltholmen og Peberholmen. Der er også større parker og mindre grønne områder, som byder på rig natur og udgør, sammen med vejtræerne en grøn struktur i Tårnby Kommune. 

Læs om de større parker:

Byens grønne områder har mange livgivende funktioner og er væsentlig for en fortsat høj livskvalitet i Tårnby. Læs mere om Træer i byrummet.

Det grønne kan: 

  • forebygge stress og skabe mulighed for rekreation
  • være hjemsted for dyr og planter
  • reducere og forebygge regnvandsoversvømmelse ved at absorbere og forsinke regnvand
  • moderere og balancere temperatur ved at skabe skygge og luftcirkulation
  • afhjælpe og nedsætte luft og støjforurening
  • være sundhedsfremmende ved at appellere til motion, leg og bevægelse
  • være identitetsskabende lokalt som nationalt 

Har du spørgsmål til naturen og de grønne områder i vores kommune, kan du kontakte Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune.

×

Cookie info