Udskriv

Historie og kunst

Læs om Kastrup Strandparks historie og skulpturerne i parken.

På den inddæmmede Øresundskyst nord for de gamle industri- og fiskerihavne anlagde man 1978-85 en stor, moderne lystbådehavn med dertilhørende store grønne områder og havnepromenade. Arkitekterne bag var Friis og Moltke og landskabsarkitekten Erik Mygind.

Med afsæt i Københavns Kommunes anlæggelse af Amager Strandpark opstod ideen om renoveringen af den nordlige del af Kastrup Strandpark. I 2004-05 blev Søbadet, også kaldet 'Sneglen' opført, designet af White Architects.  Det nye søbad blev nomineret til en pris ved Mies van der Rohe Award 2005. I 2009 tildelte den Olympiske Komité, anlægget en bronzemedalje i kategorien svømmeanlæg og anlægget fik også tildelt en udmærkelse af den Paralympiske Komite for at være et 'Forbilledligt projekt, der tilbyder adgang og oplevelser for handicappede i udfordrende omgivelser'. I Årene 2005-07 blev havnepromenade, cykelparkering og terrænændringer anlagt med afsæt i landskabsplanen udarbejdet af Opland Landskabsarkitekter. 

I parken kan man se skulpturen, 'Uden Titel' af Søren Georg Jensen, købt af kunstmuseet Louisiana i juni 1981 og skulpturen 'Kolossen' af Jørgen Haugen Sørensen fra 2011. Kolossen er en gave fra Ny Carlsbergfonden og er 7,2 meter høj og består af 69 tons granit og er kunstnerens hidtil største værk. 

 

Kolossen Paa Amager Foraar 2014

Kolossen, foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.Uden Titel Skulptur Buer

Uden titel, foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

I 2010 til 2012 lagde vi ren jord på den tidligere Superfosgrund og grunden bagved den nordlige del af Kastrup Strandpark.

I 2013 anlagde vi en sti fra Søbadet op til Metroundergangen på Bøjevej.

På Kastrup Forstrand er der lavet en naturlegeplads og opsat 8 motionsredskaber. I Øresundsparken er der plantet i et bælte langs den sydlige del af parken.

Der er sået græs på dele af Kastrup Forstrand og nord for stien i Øresundsparken. Øvrige plænegræs- og blomsterengsarealer sås forår 2015.

I 2015 forventer vi at anlægge en grussti på Kastrup Forstrand, der følger den gamle kystlinje.

I 2016 forventer vi at plante skovplantning på Kastrup Forstrand og trægrupper i Øresundsparken.  

Øresundsparken

 

Læs mere om Det Blå Kastrup. Vandet langs Kastrup - før og nu i Glemmer Du, 2014 nr. 4

×

Cookie info