Udskriv

Maj på Vestamager – Fugle fra Afrika

Maj på Vestamager – Fugle fra Afrika

I Maj måned er de fleste af de fugle, som overvintrer i Afrika, tilbage for at tilbringe den korte sommer her i Danmark.

Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole, maj 2014

Lige nu har de travlt med at finde en mage, bygge rede, lægge æg, ruge dem ud, og fodre ungerne med forskellige insekter. Og dette gælder også her ude på det flade Vestamager. Af "Afrika-trækkere" som man kalder de fugle, som overvintrer i Afrika, findes der adskillige. Den største er, som mange ved, Storken, som overvintrer i det sydlige Afrika. Det er dog kun sjældent at vi ser en overflyvende Stork her ude, og når det sker er det som regel en af storkene fra et skånsk genudsætningsprojekt, da Storken forsvandt fra Sverige i 1955 netop fra Skåne.

Ellers findes de få par Storke herhjemme ved Roskilde,  Ribe og Rudbøl, ved den Tyske grænse, dersom der overhovedet er nogle tilbage.

Nattergal

Af mindre fugle er der derimod adskillige: Gøg, Nattergal, Gulbug, Kærsanger, Rørsanger, Rødrygget Tornskade samt Landsvale og Mursejler, for blot at nævne nogle stykker. Landsvalerne bygger ofte rede i fugleskjulene ved gangbroen ved Storehøj. Dersom du kommer forbi, undgå da venligst at forstyrre svalerne, hvis de har æg eller unger i de lerklinede redeskåle der inde. Fuglene har travlt, da de gerne skulle nå at få 1 - måske 2 kuld unger på den korte sommer, som de har til rådighed, inden deres lange rejse atter går til overvintringsområderne i Sydafrika. Og hvorfor trækker nogle fugle den lange vej til det sydlige Afrika?  Det gør de hovedsagelig fordi fuglenes føde består af insekter, der som bekendt ikke er til stede om vinteren, fordi de er varmekrævende, men søger i skjul i huse, under bark, i jorden med videre, eller de voksne insekter simpelt hen dør, efter at de har lagt æg. Den elegante Havterne med den sorte kalot, spidse vinger og splithale og røde ben og rødt spidst næb, er nok den af vore  ynglefugle, som trækker længst af dem alle. Den ynglede sidste sommer på en mudderbanke ude i Klydesøen (det lukkede reservat) med nogle få par.

Havterne

En Havterne, som blev ringmærket for mange år siden på Saltholm, af Svend Christoffersen, som ynglefugl, blev året efter skudt af besætningen på et russisk hvalfangerskib ud for Wilkes Land i Antarktis, syd for Australien. Det var den gang en opsigtsvækkende nyhed, i 1959, at få kendskab til at Havternen overhovedet fløj så langt mod syd. Og da Havterner kan blive over 20 år gamle, bliver det til mange tusinde kilometer flyveture, da også de grønlandske Havterner, som  overvintrer i Sydatlanten skal ud på en meget lang flyvetur. Er der da ikke fisk at fange for  ternerne udfor Afrikas kyster kunne man spørge? Jo, sikkert er der det, og det viser netop hvor lidt vi mennesker indtil i dag ved om mange fugles vandringer og deres biologi. God fugletur i maj!

Fuglene er øverst Svaler, midterst Nattergal og nederst Havterne. Foto: Colourbox.

×

Cookie info