Udskriv

Kragefuglene på Vestamager

Krager

Kragefugle hører til nogle af de mest intelligente fugle, som man har kendskab til. Vi har på Tårnby Naturskole et projekt, hvori skaderne indgår.

Fortalt af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole, nov. 2014.

Vi har de seneste somre kortlagt skadernes reder i især tjørnebuskene, hvor Jacob har klatret op og puttet de halvstore unger i en stofpose. Her efter er ungerne, som regel 3-4 stykker, blevet vejet og ringmærket med aluminiumringe med adressen "Zool.Museum Copenhagen"  samt en blå plastikring på modsatte fod.

Ringmærkning med små tilskuere

Skaderne kunne herefter aflæses med en kikkert, ved at sidde helt stille på en taburet inde i skolestuen, og gennem glasdøren eller vinduerne at holde udkig efter de fugle som bar ringe. For at "fastholde" skaderne, brugtes lokkemad bestående af hjorteindvolde, som havde en tilpas tyngde, således at fuglene ikke kunne flyve væk med godbidderne.

Ringmærkning af fugl

På efterårs- og vinterdage kunne omkring 40 skader tælles, når der var flest nede ved "foderpladsen", og som regel var der da op til 7 forskellige med plastikringe, som forholdsvis let kunne aflæses. På denne måde er det muligt at beregne f.eks. dødelighed hos forskellige fuglebestande. De fleste kragefugle, og især skader, er standfugle som hele livet opholder sig indenfor kort afstand af det sted, hvor de er kommet til verden.

 

 

Ung allike

Skaderne er meget vagtsomme og advarer ved den mindste fare artsfæller med en gennemtrængende skrattende lyd. De er  meget opmærksomme på f.eks. børnemadpakker og lignende, men tager også gerne mindre fugles æg og unger. Mange mennesker føler sig generet af de mange skader, mens andre synes at de er sjove at sidde og iagttage. Den smukke sort-hvide fugl med den lange metalglinsende hale er helt klar en opportunistisk art, som udnytter at mennesker fodrer fugle i haven. Den er ikke truet, og må skydes eller fanges og aflives, dog ikke mens den har unger. 

Billeder: Øverst krager (foto: Colourbox) I midten ringmærkning af skader ved Naturskolen, Nederst en ung allike (foto: Colourbox).

×

Cookie info