Udskriv

Gråændernes adfærd i marts

Gråændernes adfærd i marts

Gråanden er den almindeligste af vore svømmeænder.

Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole, marts 2014

I denne vinter havde vi en kortvarig kuldeperiode, og ved Kastrup Havn stod der to sultne knopsvaner sammen med en del andre knopsvaner på isen.

Det særlige ved netop de to svaner var, at de hver havde en ring af metal om foden med adressen LATVIA RIGA, samt et løbende nummer. Så det har sikkert været endnu koldere der ovre, hvor de kom fra.

To Knopsvaner Ved Vandet

Men det var egentlig gråænderne  som jeg ville skrive lidt om. Gråanden er den almindeligste af vore svømmeænder, og hannerne kan kendes på det smukt grønlige metalskinnende hoved, mørkebrune brystparti, og grålige underside. Overgumpen er nærmest helt sort, og som noget helt særligt har den en "krølle" på halen, idet nogle fjer på overgumpen svinger bagud, som leder tanken hen på ovennævnte. Næbbet er gult og fødderne er orange.

Gråanden findes i stort set alle byparker både i Hovedstadsområdet og i provinsen, og også her ude på det flade Vestamager, til tider tæt på Naturskolen, hvor de parvis vralter rundt og ser sig omkring. Under parringen kan det se voldsomt ud, når andrikken kryber op på ryggen af hunnen, og holder hende nede under vandet ved at bide sig fast i hendes nakke, så kun hovedet stikker op over vandoverfladen. Parringen hos de fleste vandlevende fugle finder altid sted på vandoverfladen. Denne særlige side af ændernes biologi ses dog sjældent her ude, men i mange andre søer og damme i og ved København, ses det langt lettere.

Lige uden for Naturområde Vestamager, ved siden af Metro-station Vestamager, er der en kanal, som ender her. Der er næsten altid en lille flok halvtamme gråænder, som gerne lader sig fodre med lidt brød. Her kan man komme rigtig tæt på fuglene, og se deres smukke farver samt deres adfærd. Af og til er den Grønbenede Rørhøne til stede, og viser sit smukt røde næb med den citrongule spids. Det hænder også at en enkelt fiskehejre flyver op, dersom man efter dennes mening er lidt for tæt på. Fiskehejrer ses dog hyppigere inde på selve Vestamager, ved de kunstige damme tæt på Naturcentret.  

Fiskehejre I Flugt

For øvrigt er det netop nu - idet tidlige forår - at alle gråænderne og andre arter af ænder er i den smukkeste fjerdragt, da de jo skal kunne vise sig over for hunnerne, når de gør kur til dem. Dette gælder som sagt kun andrikkerne, da hunnerne med deres mere uanselige farve skal kunne camouflere sig, når de ligger og ruger på deres æg. Reden består nærmest af en ring af bløde dun, som hunnen plukker af sin egen krop. Dog har man kendskab til at gråænder kan have deres rede på taget af høje bygninger eller i huller i stor træer.

Når de små ællinger er kommet ud af æggene og er tørre, flyver hunnen ned fra redestedet og kalder på ællingerne. Disse små, få timer gamle ællinger hopper da en efter en ud fra stor højde, for at lande ubeskadiget i nærheden af deres moder, som, når kuldet er samlet begiver sig med sine små, til nærmeste kanal eller vandhul, hvor de er i sikkerhed for eventuelle rovdyr.

Fuglene er øverst Gråandepar (hannen med grønt hoved), midterst Knopsvaner og nederst Fiskehejre. Foto: Colourbox.

×

Cookie info