Udskriv

Fugle i april på Vestamager

Fugle i april på Vestamager

Viber, strandskader og sanglærker er ankommet - og tranen trækker forbi

Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole, april 2014

Viber, strandskader og sanglærker er ankommet. De ses jævnligt her ude, men de to første arter har en ynglesucces som nærmest er lig nul. Det skyldes en stor rævebestand, som til stadighed stresser eller æder alt, hvad de finder af afkom af jordrugende vade-eller andefugle. Og hvad ræven ikke finder, det klarer skader og krager.

Vibe

En af Europas største fugle, tranen, både høres og ses, når den i flokke på 50 eller flere, undertiden også mindre flokke, overflyver området. Det er især det østlige Danmark, som tranerne trækker over, efter at de har forladt rastepladserne ved Rügen, lige syd for Østersøen. De trækker nu mod Hornborgasjön i Sverige, som er stedet hvor de fleste traner, hjemmehørende i Sverige og det meste af Finland, igen raster og foretager de kendte "tranedanse" som er optakten til parring og æglægning. Fuglene flyver siden videre, og spredes over svensk og finsk Lapland, hvor de yngler skjult i højmoserne.

I de seneste 20 år er tranebestanden steget med ynglende fugle i Danmark og der findes sikkert omkring 20-30 par her i landet, hvis ikke flere. Årsagen til at man mange gange først hører tranerne, selv om flokkene befinder sig højt oppe i luften, er at fuglenes luftrør ligger i en slynge i en hulning inde i fuglenes brystbenskam. De er således forsynet med en indbygget "trumpet" som kan høres langt væk. Det sker en sjælden gang at tranerne ses rastende herude på Vestamager, men for det meste kun i kort tid, inden de fortsætter deres lange rejse nordpå. Tranerne er grålige større end storke, med sort-hvidstribet hals, samt en rødlig skaldet plet i nakken, næbbet er kort og aflangt, grønlig-bleggult og de lange ben er sorte.

Fuglene er øverst traner i flugt og nederst en vibe. Foto: Colourbox.

×

Cookie info