Udskriv

Danmarks smukkeste fugle – dem har vi også på Amager!

Isfugl

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet en afstemning om hvilken fugl, der er Danmarks smukkeste. På førstepladsen blev Isfugl kåret som den smukkeste, herefter på andenpladsen, Rød Glente og nr. 3 blev Silkehalen.

Fortalt af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole, feb. 2015. 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet en afstemning om hvilken fugl, der er Danmarks smukkeste. På førstepladsen blev Isfugl kåret som den smukkeste, herefter på andenpladsen, Rød Glente og nr. 3 blev Silkehalen.

Isfuglen, kan man være heldige at se i denne tid. Især ved Søndre Pumpestation helt ude ved dæmningen, hvor der næsten altid er åbent vand, har isfuglen af og til en udkigspost, hvorfra den styrtdykker efter småfisk, som  er dens eneste føde udover vandinsekter, som kun er aktive i sommerhalvåret. Den lille smukke fugl er blå til blågrøn på oversiden og vingerne, lysende blå, nærmest azurblå  på ryg og hale,  og samt varm orangebrun kindplet og underside. Den har et aflangt spidst næb, som er skarpkantet og velegnet til at gribe og fastholde små, glatte og sprællende fisk. Andre arter af isfugle findes især i Afrika og Sydøstasien samt Australien. Nogle er specialiseret i at fange små hvirveldyr som firben, frøer og mus men de fleste lever af fisk.

Isfuglen yngler langs vandløb og åer, med stejle brinker, hvor den med fødderne graver en lang vandret gang, nærmest et rør, ind i brinken. For enden af dette "rør" lægger den sine æg og ruger ungerne ud. De er hermed godt beskyttet mod rovdyr og dårligt vejr. Som regel hører man den, før man ser den, da den er temmelig sky. Et skarpt skrig, efterfulgt af den lille blå fugl, som hurtigt flyver bort i lav højde over vandet. I hårde og langvarige kuldevintre er der mange isfugle som dør, da de ikke kan finde føde, dersom vandet fryser til is.

 Naturskolen Med Fugle

Den Røde Glente er en af vores smukkeste rovfugle. Den er mellemstor, lidt større end en musvåge, med en påfaldende lang og kløftet hale. Undersiden af kroppen er orangebrun og oversiden af halen er rødbrun. Den flyver let og elegant, og vrider oftest halen som ror. Den holder især til i nærheden af skove, hvor disse er omgivet af søer og agerland. Den ses sjældent, men årligt her ude, trækkende mod ynglepladserne i Skåne, som har en større bestand. I Danmark er der vel omkring 60-70 ynglende par Røde glenter, og sagkundskaben mener at den er i fremgang.

Den Røde Glente er kendt for at leve af slagteri-affald, og æder gerne selvdøde fjerkræ. Desværre har der været eksempler på at ondsindede personer har forgiftet nævnte føde-emner, formentlig tiltænkt ræve og andre rovdyr. Herved er der enkelte eksempler på at Røde Glenter døde af forgiftning her i landet. De pågældende glenter er blevet obduceret, og sagerne er videregivet til politiet. Den Røde Glente er ret tavs. Dog høres af og til en klagende musvågeagtig piben.

Næsten hver vinter kommer de smukke silkehaler på besøg i større eller mindre flokke, især udenfor det fredede område på  Vestamager, i villahaver hvor de opsøger buske og træer med røde bær, især rønnebærtræer er eftertragtede, hvor de samles  for at spise bærrene. Silkehalen er en meget fin fugl, på størrelse med en stær, kompakt med stort hoved og en stor nakketop. Den har en smal sort maske og sort hagesmæk, gul halespids og gult/hvidt vingemønster samt nogle røde spidser som minder meget om neglelak. Den yngler i nåleskovsbæltets nordlige del, i Nordskandinavien , Finland og Rusland, og kommer kun på besøg om vinteren. Stemmen er et smukt ringende "sirrrr", som fra en lille klokke. Kongelundsvej, med de mange rønnebærtræer, er en god lokalitet for observation af Silkehale.

Foto: Øverst isfugl, Colourbox. Nederst Naturskolen med udstoppede eksemplarer af de tre fugle.

×

Cookie info