Udskriv

Byparken

Byparken

Tårnby Kommunes Bypark ligger ved vandtårnet på Englandsvej. Læs mere om parken her.

Byparken er en aktivitetspark og indeholder en bred vifte af oplevelses- og aktivitetsmuligheder. I Byparken finder man bl.a. en naturlegeplads, motionsudstyr, skaterbane, basketbane, petanquebane, cykelbane, staudehave og en labyrint af bøgehække. Forskellige stier og aktivitetsruter løber gennem parken, og der er kort afstand til bl.a. boldbanerne og bakkerne i Travbaneparken samt Tårnby Station og Tårnby Torv.

Kort over Byparken

Ny tiger på naturlegepladsen

Byparkens naturlegeplads har form som en kompasrose, hvor spidserne peger mod de fire verdenshjørner. I hvert hjørne findes et dyr, der repræsenterer et dyr fra den verdensdel. Det er ikke så længe siden der kom en ny flodhest i det sydlige hjørne. 
Nu var det tid til at udskifte trætigeren, der sidder i den østlige retning.

Trætiger i Byparken
Den nye tiger, som allerede har erstattet den gamle, er skåret ud af et stort stykke egetræ fra Lolland og udskåret af Amager Skovhjælperne.
Byparkens tiger er et fredeligt og børnevenligt dyr og den glæder sig til at blive en legekammerat for byens børn. Alle former for leg, der er baseret på børns fantasi er velkommen. Legepladsen med dyreskulpturer skaber rum til leg, sjov og også mulighed for at lære lidt om verden, geografi og vild natur.

Naturlegepladsen bliver slidt ned af vind og vejr og bliver løbende vedligeholdt. Opdager man, at der er noget galt med legepladsen, må man meget gerne kontakte Tårnby Kommune herom, så problemet kan blive løst.

Skatebanen

En ny skatepark er opført på overdækningen af Øresundsmotorvejen.

Stisystemer

Flere forskellige stier gennemløber området ved Byparken og Overdækningen:

  • En cykel- og gangsti fører tværs over Amager fra den Gamle Lystbådehavn og Amager Strandvej i øst langs motorvejen og til Kongelundsvej i vest. Ved Byparken og Overdækningen fører en stikvej mod syd gennem Travbaneparken.
  • Hjerteforeningens Hjertesti på 1950 meter gennemløber Byparken.
  • Vandets vej er Tårnby Forsynings formidlingsprojekt, der via ruten beskriver hvordan vandindvinding foregår, processen videre til forbrugerne og derfra til renseanlægget. 
  • Vandre- og pilgrimsruten som kommer fra Sverige løber igennem Byparken og Overdækningen og videre helt til Santiago de Compostella

Hundeluftning

Af hensyn til andre besøgende skal hunde føres i snor. Man må ikke bruge de opsatte borde og bænke til grooming af sin hund, da disse er opsat til ophold for borgerne.  Det er også vigtigt og hensynsfuldt, at man opsamler hundens efterladenskaber og smider det i en af de opsatte affaldsbeholdere.

Forbud mod fodring af fugle

Der blev i 2016 opsat skilte med forbud mod fodring af fugle ved Byparkens bassin. Ænderne har generelt ikke godt af fodring med brød. Brugerne af parken har taget forbuddet til sig. Resultatet heraf er positivt, da der allerede nu er lidt færre andrikker i Byparken og hunænderne og ællingerne har mere fred for både andrikker og angreb fra rovfugle. Endvidere er vandet i bassinet blevet renere på grund af den mindre fodring.

Byparkens temahaver

Byparkens temahaver bliver på sigt ændret til græs og staudebede.

Byparkens historie

Byparken har været en succes siden indvielsen i august 2004.

Byparken blev etableret ved vandtårnet på Englandsvej på det gamle motorvejstracé, som blev nedlagt i begyndelsen af 1990erne, efter at Folketinget vedtog anlæggelsen af den faste forbindelse over Øresund.

Under anlæggelsen af motorvejen og jernbanen blev der eksproprieret rigtig mange arealer og grunde. Tårnby Kommune mistede også en del arealer, men fik mulighed for at købe det nedlagte stykke motorvej fra vandtårnet og hen til Gl. Kirkevej-stien. Arealet blev pålagt den servitut, at det ikke måtte bebygges - det skulle bruges til grønt område og er derfor blevet til kommunens nye Bypark.

Den nye motorvej blev planlagt til at gå, hvor der lå mindre huse, en etageejendoms udearealer og dele af Tårnby Kommunes park ved Tårnby Stadion. Den nye firesporede motorvej og jernbane igennem Tårnby Kommune betød, at kommunen ville blive visuelt og adgangsmæssigt delt i to halvdele.

Derfor udarbejdede Tårnby Kommune i 1992 et ændringsforslag til projektet for landanlæggene gennem kommunen. Det gik ud på at få overdækket motorvej og jernbane omkring den nye Tårnby Station.

Tårnby Kommune ønskede, at Byparken skulle have sammenhæng med Overdækningen og med forbindelse til Tårnby Stadion og Travbaneparken, for derved at skabe en sammenhængende, grøn struktur midt i kommunen. Den løsning blev godkendt og Overdækningen blev anlagt.

Byparken skulle indeholde attraktioner, rekreationsmuligheder og aktivitetsmuligheder for den bredest mulige målgruppe både alders- og interessemæssigt. Det er Tårnby Kommunes egne landskabsarkitekter, der har projekteret og stået for etableringen af parken. Byparkens tilbud bliver løbende forbedret og så vidt muligt tilpasset brugernes ønsker og behov.

Med Overdækningen, den nye Bypark, Tårnby Stadion og Travbaneparken fik kommunen en grøn kerne med en udstrækning på næsten 1,5 km.

×

Cookie info