Udskriv

På tur med hunden

Gåtur med hund

Her finder du information om hundefritløbsområder og regler for færdsel med hunde på offentlige områder.

Fritløbsområder

I Tårnby Kommune er der fire fritløbsområder, hvor du må lade din hund løbe frit, forudsat du har fuld kontrol over den. Du finder dem her:

  • Kastrup Strandpark
  • Trekanten og Skaftet - området imellem Ugandavej og Hilversumvej
  • Travebaneparken
  • Gemmas Alle

Se kort over de udpegede hundefritløbsområder. Husk, at hundefritløbsområderne ikke kun er forbeholdt hunde og hundeejere, men at de også er til fri afbenyttelse for andre brugere og borgere.

Hunde på offentlige arealer

Når du færdes på de offentlige arealer med din hund, er det vigtigt at du tager hensyn til andre brugere af de offentlige områder. Der er derfor fastsat nogle regler, der skal sørge for at alle kan færdes trygt og sikkert på de offentlige arealer. Teknisk Forvaltning får jævnligt henvendelser fra personer, som er utrygge ved hunde på kommunens offentlige arealer, og det er derfor vigtigt, at du viser hensyn og har styr på din hund.

Efterladenskaber efter din hund skal altid fjernes og smides i skraldespandene, IKKE i krat og buskads. Brug de opstillede høm-høm stativer eller en affaldsspand 

Borde og bænke er ikke til din hund.

Hvornår skal hunden være i snor?

Nogle steder skal hunde altid føres i snor, og andre steder kan hunde gå uden snor - dog kun hvis du sikrer dig, at:

  • du altid kan få din hund til komme til dig eller gå i dæk-position 
  • hunden ikke er aggressiv eller gøende over for andre hunde, heste, vildt og mennesker

På steder, hvor der opsat skilte med "Hund i snor", skal hunde altid føres i snor - også selvom hunden er fredelig og lydig.

I naturen skal hunde også altid føres i snor af hensyn til vildtet og andre besøgende. Læs mere om færdsel med hunde på Naturstyrelsens arealer her.

I byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde ifølge Hundeloven være i kort snor eller følge (gå tæt på) en person med fuldt herredømme over den.

Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse skal hundeføreren sørge for, at hunden ikke strejfer omkring, jf. Hundeloven § 3, stk. 2.

På kommunens fritløbsområder må hunden løbe rundt uden snor, såfremt du har fuld kontrol over den.

×

Cookie info