Udskriv

Ridestier

Ridestier

Tårnby ligger tæt på by, land, strand og skov. En måde at komme ud og opleve naturen og landskabet på, er på hesteryg.

I Tårnby Kommune er der flere afmærkede ridestier (se kort). Ridestierne ligger på grænsen mellem land og by og fører fra midten af Amager til Vestamager og Kongelunden. Ridestierne er markeret med skilte.

På rideturene kan du opleve en række af Amager og Tårnbys historiske og landskabelige kendetegn.

  • Det åbne, flade landskab langs kanalen øst for Vestamager.
  • De historiske landsbyer Tømmerup, Viberup og Ullerup.
  • Landbrugslandet langs Kongelundsvej til Kongelunden.

På ridetur i naturen kommer du tæt på naturen og oplever årstidernes skiften. Naturområderne i Tårnby benyttes at mange mennesker og der skal være plads til alle. Derfor er der nogle regler, der skal overholdes for at så mange som muligt får en god oplevelse i naturen.

  • Ryttere skal vige for skovgæster og trafikanter
  • Tag ned i skridt og hold til højre, når du passerer gående og cyklister. Passér altid andre ryttere i skridt
  • Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder
  • Kævler, stabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring
  • Vis hensyn over for andre og naturen.

Ridning langs veje

Du må ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. Rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje. Der kan være lokale begrænsninger for, hvor og hvordan man må ride. Hold derfor øje med "Ridning forbudt"-skilte og følg dem.

Ridning i det åbne land

Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., medmindre man har ejerens tilladelse.

Ridning i skove

I Tårnby er der én skov - Ugandaskoven, ved Ugandavej. Der er ridning forbudt i Ugandaskoven, men der går ridestier nord og øst for skoven. Ridestierne hænger sammen med ridestier i Kongelunden og på Vestamager.

Kongelunden og Pinseskoven

Kongelunden og Vestamager er ejet af Naturstyrelsen og der gælder særlige regler for ridning her. Pinseskoven ligger på Naturstyrelsens område på Vestamager.  I Kongelunden må der kun rides på ridestier - se kort over ridestier. Ridning er tilladt i Pinseskoven.

Hvis man ønsker at ride på Naturstyrelsens område, skal man købe et rideadgangstegn på Naturstyrelsens hjemmeside. Ridekort medbringes altid og forevises på forlangende af Naturstyrelsens personale. Anvisninger fra Naturstyrelsens personale skal efterkommes

Sådan køber du ridekort.

Hvad siger loven?

  • Reglerne for ridning i offentlige skove står i §§ 11-15 i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen
  • Ifølge Færdselsloven skal ryttere ride på vejene, hvor der ikke findes ridestier. Det er ulovligt at ride på fortove og gang- og cykelstier.
×

Cookie info