Udskriv

Træer i byrummet

Træer i byrummet

Tårnby Kommune har som vision at beskytte eksisterede, sunde træer på Tårnby Kommunes arealer og sikre, at nyplantede træer får gode vækstbetingelser, så kommunen med tiden får flere store flotte vej- og parktræer

Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning arbejder fremadrettet på at opretholde, sikre og fremme træernes vitalitet og tilstedeværelse på kommunens arealer. Det betyder, at hensynet til den arkitektoniske herlighedsværdi og beplantningsmæssige helhed i gadebilledet, der er til gavn for mange borgere vægtes højere, end hensynet til den enkelte borger, som kunne føle sig generet af et træs skygge, bladnedfald eller andet.

Tårnby Kommune har i 2019 vedtaget en træpolitik, som kan hentes her

Æstetisk og herlighedsværdi

  • Vitale og sunde træer langs vejene skaber identitet og karakter til landskabet og byrummet og er en kvalitet for kommunens borgere. Træer viser årstidsvariation og livets gang over tid, og mange oplever glæde ved oplevelsen af store, gamle træer. Samtidig har forskning vist, at kontakt med natur, træer og buske er gavnligt for menneskers helbred og trivsel. 
  • Det er hensigten at alle træer skal være fritvoksende og stå fuldkronede, så man får oplevelsen af deres frie vækstform og udtryk. Træer der udgør en særlig arkitektonisk helhed på et ved en særlig interessant bebyggelse eller et smalt gaderum kan beskæres kasseformet o.l.. eksempelvis som ved Rådhuset eller på Kastrupgårdskolens legeplads. 
  • Træer i nabolaget har en økonomisk værdi idet flotte, sunde træer kan hæve ejendomsværdien.

Funktion

  • Træer tiltrækker dyreliv og er vært for flora og fauna. 
  • Træer producerer O² og optager CO² fra luften og bidrager derfor til at nedbringe luftens CO² indhold. Træer er luftrensende, da de filtrerer og absorberer forurenings- og støvpartikler i luften. 
  • Træer og anden vegetation stabiliserer lokal- og mikroklimaet i byen, da de bl.a. giver skygge og tilfører fugt til omgivelserne og dermed reducerer omfanget af varmeoptagelse i det befæstede bymiljø. Hårde overflader som belægninger, asfalt, mursten og tage absorberer en del af solindstrålingen til varme og større byområder med en stor procentdel befæstede arealer skaber varmeøer, der er op til 10° varmere end det omkringliggende landskab. 
  • Etablering af træer med gode vækstbetingelser som alternativ til befæstede arealer giver god mulighed for lokal nedsivning af regnvand og nedbringelse af omfanget af oversvømmelser ved store regnskyl.
×

Cookie info