Udskriv

Bynatur - natur i byen

Travbaneparken maj 2020

Bynatur er et samlet begreb for alle de dyr og planter, der lever i byen mellem bygninger og belagte flader. Begrebet dækker over alt fra parker og naturområder til små grønne steder, grøfter, vejtræer, buske og blomster.

Grønt i byen er mentalt og fysisk sundhedsfremmende. Flere undersøgelser viser, at naturen og det at bo nær grønne arealer gavner bymennesket mht. afstresning, rekreation, leg og læring.

Grønne stier, træer, parker og grønne arealer udgør en del af de grønne elementer og strukturer i byen og landskabet. De gør det muligt for borgerne at opleve bynatur, biodiversitet og årstidens variationer i hverdagen. Den rekreative værdi er med til at styrke den fysiske og mentale sundhed. Grønne områder og parker giver en pause i hverdagen, og hvis der er under 500 meter fra ens hjem og til et grønt område, er der større sandsynlighed for, at man anvender området.

Tilbagegangen af vilde planter, insekter og fugle skyldes blandt andet velfriserede parker, idrætsanlæg og store belægningsflader og valget af planter. Vi har gennem de sidste årtier vænnet os til, at velfriserede parker og haver er det rette. Fremadrettet bør der være øget fokus på at tilgodese en mere mangfoldig natur samt mere forståelse for plads til den vilde natur.

Tårnby Kommune ønsker derfor at styrke biodiversiteten i kommunen - læs mere om biodiversitet her.

Fodboldbaneglkirkevej

×

Cookie info