Udskriv

Biodiversitet

Bi

Her kan du læse, hvad Tårnby Kommune gør for at styrke biodiversiteten - og hvad du selv kan gøre.

Tårnby Kommune ønsker at være en grøn kommune med grønne områder og flotte træer samt følge de værdier i kommuneplanlægningen, der understøtter bæredygtighed på det miljømæssige område med omtanke for fremtiden. Hertil ønsker Tårnby Kommune at være med til Danmarks bidrag til EU´s målsætning om at standse tabet af biodiversitet i 2020. 
I den forbindelse ønsker kommunen at have fokus på, hvordan biodiversiteten kan øges og styrkes. Dette er en aktuel opgave, idet der er konstateret stærk nedgang af bl.a. sommerfugle, vilde bier og andre insekter i Danmark og andre steder i Europa. Dette er et problem for dyrkning af vores afgrøder og på sigt for vores fødegrundlag.
Derfor arbejder Tårnby Kommune på at få tilføre mere varieret natur i byen og øge den rekreative værdi og oplevelse. Dette kan eksempelvis ske ved at:

Natur og sti langs kanal ved Skaftet• Udså flere arealer med en- og flerårige blomster, som tiltrækker sommerfugle, vilde bier, svirrefluer mv.. Tårnby Kommune arbejder på at blive bivenlig kommune ved at udså mindst 1 hektar bivenlige planter i 2018 - 2019.
• Lade dele af træstammer være tilbage efter fældning af træer i bl.a. parker og på naturarealer.
• Lade flere vilde blomster stå til afblomstring på forskellige større og mindre, grønne arealer.
• Indhente mere faglig viden om indretning af de grønne arealer med større fokus på biodiversitet.
• Øge viden og brug af forskellige driftsmæssige metoder i plejen af kommunens grønne arealer, til gavn for et varieret dyre- og planteliv.
• Renovere Skolebotanisk Have og bringe haven ind i dette årtusinde til støtte for skolernes undervisning om stofkredsløb og biodiversitet
• Se på muligheden for at reducere mængden af befæstede arealer på udvalgte områder i henhold til skybrudsplanen.

Hvad man gøre for at forbedre bynaturen og biodiversiteten?

Det er en god idé at vælge planter, der tiltrækker insekter og hvor blomstringen afløser hinanden fra februar- marts måned til oktober- november. Man kan også med fordel lade en del af græsplænen stå med vilde blomster til gavn for insektlivet og kun slå græsset 1 - 2 gange årligt. Samtidig kan man med små tiltag som etablering af stengærder, kvasbunker, fuglebade, insekthoteller og fjernelse af belægning sikre gode levesteder for havens insekter. Jo flere forskellige insektarter der er til at bestøve havens frugtbuske, træer og andet, jo større er sandsynligheden for at få et godt udbytte. 

Yderligere information og inspiration

Der findes en del information på forskellige hjemmesider om, hvordan man hjælper bynaturen på vej. Her kan du læse mere om bivenlige planter og insekthoteller. Du kan også lære om, hvordan Danmark vil bidrage til at løfte EU´s målsætning om at standse tabet af biodiversiteten 2020:

Hvordan du kan øge biodiversiteten i din have (artikel i Havenyt)

Oversigt over biplanter i Havenyt

Foreningen Vild Med Vilje

Mad til bierne

Vilde bier i Danmark

Biodiversitet og grønne byer (Naturstyrelsen)

EU's 2020 biodiversitetsmålsætning

 

×

Cookie info